Nové metody v následné péči o děti s perinatální zátěží v CKP KDDL VFN, NF-CZ11-OV-1-009-2015

Radek Ptáček Granty, Věda a výzkum