Podpora úspěšné školní integrace dětí ze sociálně slabého prostředí, S 1024/001

Radek Ptáček Granty, Sociální oblast