Systém dobrovolnické podpory rodin s dětmi s vývojovými porucham, 47/2008

Radek Ptáček Granty, Sociální oblast