Systém dobrovolnické podpory rodin s dětmi s vývojovými poruchami, 178/2010

Radek Ptáček Granty, Sociální oblast