Korporátní psychopatie

Radek Ptáček02 Kurzy pro firmy

Kurz se zaměřuje na problematiku tzn. korporátní psychopatie. Tedy psychopatických rysyů, které se projevují v korporátní oblasti, nejen u konkrétních osob, ale též celých organizací. Přednáška systematicky analyzuje pojem psychopatie v kontextu moderního výzkumu a aplikuje poznatky do praxe. Cílem kurzu je, aby účastníci porozuměli konceptu psychopatie, jeho projevů v běžném životě i korporátní praxi a znali základní pravidla komunikace …

Syndrom vyhoření pro učitele

Radek Ptáček04 Akreditované kurzy MŠMT

Přednáška podává přehled problematiky stresu a vyhoření ve školství. Zaměřuje se na praktické aspekty této problematiky a interaktivní formou seznamuje účastníky, jak porozumět stresu ve svém životě, a především, co dělat, bychom mu mohli efektivně čelit. Zvláštní pozornost je věnována problematice vyhoření učitelů, která je postavena, jak na vlastní klinické praxi, tak původního výzkumu v této oblasti.

Psychopati mezi námi

Radek Ptáček51 Přednášky

Přednáška se zaměřuje na problematiku psychopatických rysů, jejich popisu a rozpoznání v běžném životě. Přednáška je zaměřena popularizačně a shrnuje aktuální výzkum v této oblasti, který doplněn řadou zkušeností z výzkumu i rozsáhlé znalecké praxe autora v této oblasti. Přednášku je podle domluvy možné zaměřit na konkrétní oblasti. Zvláště: korporátní sféru, sociální práci nebo medicínu.

ADHD jako celoživotní porucha

Radek Ptáček04 Akreditované kurzy MŠMT

Přednáška systematicky mapuje problematiku ADHD z hlediska příčin, projevů i konkrétních dopadů na osoby s ADHD v průběhu celého jejich života. Přednáška je postavená na nejnovějších poznatcích o této diagnostické kategorii, ale také více než 20 letech původního výzkumu prof. Ptáčka. Kurz si klade za cíl seznámit účastníky s nejnovějšími poznatky o této poruše a doporučit některé konkrétní postupy, které …

Stres a syndrom vyhoření

Radek Ptáček02 Kurzy pro firmy, Přednášky a kurzy

Přednáška podává popularizační přehled problematiky stresu a vyhoření. Zaměřuje se na praktické aspekty této problematiky a interaktivní formou seznamuje účastníky, jak porozumět stresu ve svém životě, a především, co dělat, bychom mu mohli efektivně čelit.

Co víme o výchově ve 21. století

Radek Ptáček51 Přednášky, Přednášky a kurzy

Přednáška shrnuje základní poznatky, které přinesla věda v oblasti psychologie ve 20. a 21. století o výchově. Přednáška je zaměřena na hlavní poznatky, které lze použít v běžném životě a je podána popularizační a interaktivní formou.

Zjišťování názoru dětí v oblasti SPOD

Radek Ptáček03 Akreditované kurzy - MPSV, Přednášky a kurzy

Kurz se zaměřuje na základní problematiku zjišťování názoru dětí v oblasti sociálně právní ochrany dětí. Jedná se vůbec o první kurz, který byl v této problematice v České republice akreditován. Kurz vyučuji spolu s Mgr. Pémovou. V úvodu podáváme přehled základních teoretických a právních souvislostí a dále se věnujeme praktické problematice zjišťování názoru dětí u jednotlivých věkových kategorií.