ADHD jako celoživotní porucha

Radek Ptáček04 Akreditované kurzy MŠMT

Přednáška systematicky mapuje problematiku ADHD z hlediska příčin, projevů i konkrétních dopadů na osoby s ADHD v průběhu celého jejich života. Přednáška je postavená na nejnovějších poznatcích o této diagnostické kategorii, ale také více než 20 letech původního výzkumu prof. Ptáčka. Kurz si klade za cíl seznámit účastníky s nejnovějšími poznatky o této poruše a doporučit některé konkrétní postupy, které lze při práci s dětmi a dospívajícími využít ve školním i domácím prostředí.

8 h
učitelé MŠ, ZŠ, SŠ
MŠMT