Syndrom vyhoření pro učitele

Radek Ptáček04 Akreditované kurzy MŠMT

Přednáška podává přehled problematiky stresu a vyhoření ve školství. Zaměřuje se na praktické aspekty této problematiky a interaktivní formou seznamuje účastníky, jak porozumět stresu ve svém životě, a především, co dělat, bychom mu mohli efektivně čelit. Zvláštní pozornost je věnována problematice vyhoření učitelů, která je postavena, jak na vlastní klinické praxi, tak původního výzkumu v této oblasti.

8 h
učitelé MŠ, ZŠ, SŠ
MŠMT