Zjišťování názoru dětí v oblasti SPOD

Radek Ptáček 03 Akreditované kurzy - MPSV, Přednášky a kurzy

Kurz se zaměřuje na základní problematiku zjišťování názoru dětí v oblasti sociálně právní ochrany dětí. Jedná se vůbec o první kurz, který byl v této problematice v České republice akreditován. Kurz vyučuji spolu s Mgr. Pémovou. V úvodu podáváme přehled základních teoretických a právních souvislostí a dále se věnujeme praktické problematice zjišťování názoru dětí u jednotlivých věkových kategorií.

8 h
sociální pracovníci, psychologové, právníci
Ministerstvo práce a sociálních věcí