Realizované grantové projekty

Věda a výzkum

Učitelské vyhoření – institucionální, vztahové a intrapsychické faktory, GA16-21302S
2016-2018
GAČR
spoluřešitel
Nové metody v následné péči o děti s perinatální zátěží v CKP KDDL VFN, NF-CZ11-OV-1-009-2015
2015 - 2016
Norway grants
řešitel psychologické části projektu
Adaptace ve stáří ve vztahu ke zdravotnímu stavu a stupni závislosti a etické hodnoty při posuzování stupně závislosti, TB02MPSV013
2014-2015
Technologická Agentura ČR
hlavní řešitel
Vývoj dětí a jejich potřeb v náhradní rodinné a výchovné péči, GK MPSV-01-202
2010-2011
GK-MPSV
hlavní řešitel
Zjištění stresové zátěže a faktorů ovlivňujících odolnost vůči stresu posudkových lékařů, GK MPSV-01-201
2010
GK-MPSV
hlavní řešitel
Tvorba, validizace a standardizace nástroje pro diagnostiku delikventního chování, GA406/09/0367
2009-2011
GAČR
spoluřešitel
Genetické, biochemické aspekty ADHD v korelaci s denními biorytmy, NR9534
2007 - 2009
IGA-MZČR
spoluřešitel
Prevalence a diagnostika disociativních poruch se zaměřením na depresivní onemocnění, NF7595
2003-2005
IGA-MZČR
spoluřešitel
Psychosociální a somatické aspekty juvenilní hypertenze, 195/1998/C/3.LF
1998-2000
IGA-MZČR
spoluřešitel

Sociální oblast

Experience exchange among organizations working with children of risk group in Kyrgyzstan
2004
Open Society Fund Institute London
hlavní řešitel, odborný garant
Podpora úspěšné školní integrace dětí ze sociálně slabého prostředí, S 1024/001
2005
Rada vlády ČR - ZRK
odborný garant, spoluřešitel
Program celoživotního interdisciplinárního učení v oblasti ochrany dětí
2005 - 2006
MHMP – JPD 3
odborný garant, spoluřešitel
Program sanace rodiny s dětmi ohroženými dysfunkcí, 1 0096/001
2006
MPSV-odbor prevence kriminality
hlavní řešitel projektu
Systém dobrovolnické podpory rodin s dětmi s vývojovými poruchami, 43/2007
2007
MPSV - odbor prevence kriminality
odborný garant, spoluřešitel
Systém dobrovolnické podpory rodin s dětmi s vývojovými porucham, 47/2008
2008
MPSV - odbor prevence kriminality
odborný garant, spoluřešitel
Systém podpory dětí s vývojovými poruchami, 10375/001
2009
MPSV – Odbor rodiny a dávkových systémů
odborný garant, spoluřešitel
Systém dobrovolnické podpory rodin s dětmi s vývojovými poruchami, 178/2010
2010
MPSV - odbor prevence kriminality
odborný garant, spoluřešitel
International Experience of Support and Protect System for Children at Risk in Kyrygzstan
2010
Open Society Fund Institute London
hlavní řešitel, odborný garant

 

Kontakt


    Formulář je určen pouze pro zaslání poptávky na přednášku, Vaše názory a zpětnou vazbu na moji práci. Nové klienty bohužel aktuálně nepřijímám, on-line konzultace nebo doporučení k jiným odborníkům neposkytuji.

    Děkuji za Vaši velkou důvěru a omlouvám se, že nemohu reagovat na e-maily s dotazy a žádosti o doporučení.