Publikační činnost

Vědecké monografie
Důstojnost v medicíně

Ptáček, R., Bartůněk, P. (eds).(2021). Důstojnost v medicíně. Praha: Grada.

Data o dětech

Pemová,T., Ptáček, R. (2022). Data o dětech. Praha: Grada.

Psychosociální adaptace ve stáří a nemoci

Ptáčková, H., Ptáček, R. a kol.: Psychosociální adaptace ve stáří a nemoci. Praha: Grada.

ADHD – variabilita v dětství a dospělosti

Ptáček, R., & Ptáčková, H. (2017). ADHD – variabilita v dětství a dospělosti. Praha: Karolinum.

Biofeedback v teorii a praxi

Ptáček, R., & Novotný, M. (Eds.). (2017). Biofeedback v teorii a praxi. Praha: Grada.

Informovaný souhlas – etické, právní, psychologické a klinické aspekty

Ptáček, R., & Bartůněk, P. (Eds.). (2017). Informovaný souhlas – etické, právní, psychologické a klinické aspekty. Praha: Grada.

Zanedbávání dětí – příčiny, důsledky, hodnocení

Pemová, T., & Ptáček, R. (2016). Zanedbávání dětí – příčiny, důsledky, hodnocení. Praha: Grada.

Kontroverze současné medicíny

Ptáček, R., & Bartůněk, P. (Eds.). (2016). Kontroverze současné medicíny. Praha: Mladá Fronta.

Lékař a pacient v moderní medicíně

Ptáček, R., & Bartůněk, P. (Eds.). (2015). Lékař a pacient v moderní medicíně. Praha: Grada.

ADHD – Variability Between Mind and Body

Ptacek, R., & Kuzelova, H. (2015). ADHD – Variability Between Mind and Body. New York: Nova Science Publishers Inc.

Etické problémy medicíny na prahu 21. století

Ptáček, R., & Bartůněk, P. (Eds.). (2014). Etické problémy medicíny na prahu 21. století. Praha: Grada.

Lege artis v medicíně

Ptáček, R., & Bartůněk, P. (Eds.). (2013). Lege artis v medicíně. Praha: Grada.

Psychická zátěž, stres a psychohygiena v lékařských profesích

Kebza, V., Šolcová, I., Paclt, I., Ptáček, R., & Kuželová, H. (2012). Psychická zátěž, stres a psychohygiena v lékařských profesích. Praha: Grada.

Eutanazie–pro a proti

Ptáček, R., & Bartůněk, P. (Eds.). (2012). Eutanazie–pro a proti. Praha: Grada.

Etika a komunikace v medicíně

Ptáček, R., & Bartůněk, P. (Eds.). (2011). Etika a komunikace v medicíně. Praha: Grada.

Stres a syndrom vyhoření u lékařů posudkové služby

Ptáček, R., Čeledová, L., Čevela, R., Kuželová, H., & Raboch, J. (2011). Stres a syndrom vyhoření u lékařů posudkové služby. Praha: Karolinum.

Česká lékařská komora: historie a význam

Ptáček, R., Kubek, M., & Kubíček, P. (Eds.). (2011). Česká lékařská komora: historie a význam. Praha: Grada.

Vývoj dětí v náhradních formách péče

Ptáček, R., Kuželová, H., & Čeledová, L. (2011). Vývoj dětí v náhradních formách péče. Praha: MPSV.

Kapitoly v monografiích
Pěstounská péče: Manuál pro pomáhající profese

Ptáček, R. (2016). Osobnost pěstouna. In H. Pazlarová (Eds.), Pěstounská péče: Manuál pro pomáhající profese (pp. 47-64). Praha: Portál.

Riziko nebezpečnosti i delikventních skupin mládeže

Fischer, S., Žukov, I., Ptáček, R., & Slavík, M. (2012). Riziko nebezpečnosti i delikventních skupin mládeže. In J. Raboch, I. Zrzavecká & P. Doubek, Civilizace, čas a duševní poruchy (pp. 254-256). Praha: Guarant.

Domácí násilí u psychiatrických pacientů

Harsa, P., Kertészová, D., Macák, M., Voldřichová, I., Žukov, I., Ptáček, R. … Bačkovská, S. (2012). Domácí násilí u psychiatrických pacientů. In J. Raboch, I. Zrzavecká & Doubek, Civilizace, čas a duševní poruchy (pp. 64-68). Praha: Guarant.

Duševní poruchy a obezita

Ptáček, R., & Kuželová, H. (2012). Duševní poruchy a obezita. In Z. Marinov & D. Pastucha, et al., Praktická dětská obezitologie (pp. 52-58). Praha: Grada.

Rape trauma – klinické a forenzní souvislosti

Ptáček, R., Žukov, I., Čírtková, L., Harsa, P., & Fischer, S. (2010). Rape trauma – klinické a forenzní souvislosti. In J. Raboch, I. Zrzavecká & P. Doubek, Duševní poruchy a kvalita péče (pp. 274-278). Brno: Tribun EU.

Problematika ADHD dětí ve škole

Ptáček, R. (2007). Problematika ADHD dětí ve škole. In I. Paclt, et al., Hyperkinetická porucha a poruchy chování (pp. 119-122). Praha: Grada.

Psychodiagnostika hyperkinetického syndromu (ADHD) u dětí

Ptáček, R. (2007). Psychodiagnostika hyperkinetického syndromu (ADHD) u dětí. In I. Pacl, et al., Hyperkinetická porucha a poruchy chování (pp. 59-68). Praha: Grada.

Práce v impaktovaných časopisech
ADHD and lifestyle habits in czech adults, a national sample

Weissenberger, S., Ptacek, R., Vnukova, M., Raboch, J., Klicperova-Baker, M., Domkarova, L., & Goetz, M. (2018). Neuropsychiatric disease and treatment, 14, 293. IF=2,198.

Česká verze Shiromovy a Melamedovy škály vyhoření

Radek Ptáček, Jiří Raboch, Vladimír Kebza, Iva Šolcová, Martina Vňuková, Jaroslav Hlinka, Jaroslav Košťál, Pavel Harsa, Šimon Strakatý (2017). Československá psychologie, 61(6), 536-545. IF=0,242.

Psychiatric Disorders and Quality of Life in the Offspring of Parents with Bipolar Disorder

Goetz, M., Sebela, A., Mohaplova, M., Ceresnakova, S., Ptacek, R., & Novak, T. (2017). Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, 27(6), 483-493. IF=2,440.

Reciprocal Evolution of Opiate Science from Medical and Cultural Perspectives

Stefano, G. B., Pilonis, N., Ptacek, R., & Kream, R. M. (2017). Medical Science Monitor, 23, 2890-2896. IF=1,585.

Microbiome: A Potential Component in the Origin of Mental Disorders
Stefano, G. B., Ptacek, R., Raboch, J., & Kream, R. M. (2017) Medical Science Monitor, 23, 3039-43. IF=1,585
ADHD, Lifestyles and Comorbidities: A Call for an Holistic Perspective–from Medical to Societal Intervening Factors
*Weissenberger, S., Ptacek, R., Klicperova-Baker, M., Erman, A., Schonova, K., Raboch, J., & Goetz, M. (2017) Frontiers in Psychology, 8. IF=2,321
Dynamic balance in children with attention-deficit hyperactivity disorder and its relationship with cognitive functions and cerebellum
Goetz, M., Schwabova, J., Hlavka, Z., Ptacek, R., & Surman, C. B. (2017) Neuropsychiatric disease and treatment, 13, 873-880. IF=2,198
Cerebellar symptoms are associated with omission errors and variability of response time in children with ADHD
Goetz, M., Schwabova, J., Hlavka, Z., Ptacek, R., Zumrova, A., Hort, V., Dovle, R. (2017) Journal of attention disorders, 21(3), 190-199. IF=3,378
Reciprocal Evolution of Opiate Science from Medical and Cultural Perspectives
Stefano, G. B., Pilonis, N., Ptacek, R., & Kream, R. M. (2017) Medical Science Monitor, 23, 2890-2896. IF=1,585
Decreased Central Nervous System Grey Matter Volume (GMV) in Smokers Affects Cognitive Abilities: A Systematic Review
*Vnukova, M., Ptacek, R., Raboch, J., & Stefano, G. B. (2017) Medical Science Monitor, 23, 1907-1915. IF=1,585
Attention deficit hyperactivity disorder and disordered eating behaviors: links, risks, and challenges faced
*Ptacek, R., Stefano, G. B., Weissenberger, S., Akotia, D., Raboch, J., Papezova, H., ... Goetz, M. (2016) Neuropsychiatric disease and treatment, 12, 571-579. IF=2,198
Lékařské vyhoření – kvalitativní studie
*Smetáčková, I., Francová, V., Raboch, J., & Ptáček, R. (2016) Československá psychologie, 60(5), 510-524. IF=0,242
ADHD and Present Hedonism: time perspective as a potential diagnostic and therapeutic tool
*Weissenberger, S., Klicperova-Baker, M., Zimbardo, P., Schonova, K., Akotia, D., Kostal, J., ... Ptacek, R. (2016) Neuropsychiatric Disease and Treatment, 12, 2963-2971. IF=2,198
Early stages of pediatric bipolar disorder: retrospective analysis of a Czech inpatient sample
Goetz, M., Novak, T., Vesela, M., Hlavka, Z., Brunovsky, M., Povazan, M., ... & Sebela, A. (2015) Neuropsychiatric disease and treatment, 11, 2855-2864. IF=2,198
Genetická variabilita u poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)
*Kuželová, H., Macek, M. Jr., Raboch, J., & Ptáček, R. (2014) Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 77(4), 423-427. IF=0,368
Comparing Bioinformatic Gene Expression Profiling Methods: Microarray and RNA-Seq
Mantione, K. J., Kream, R. M., Kuzelova, H., Ptacek, R., Raboch, J., Samuel, J. M., & Stefano, G. B. (2014) Medical Science Monitor, 20, 138-142. IF=1,585
ADHD and growth: questions still unanswered
*Ptacek, R., Kuzelova, H., Stefano, G., Raboch, J., Kream, R., & Goetz, M. (2014) Neuroendocrinology Letters, 35(1), 1-6. IF=0,918
Disruptive patterns of eating behaviors and associated lifestyles in males with ADHD
*Ptacek, R., Kuzelova, H., Stefano, G., Raboch, J., Sadkova, T., Goetz, M., & Kream R. M. (2014) Medical Science Monitor, 20, 608-613. IF=1,585
Alfréd Binet neznámý – k méně známému dílu Alfréda Bineta v oblasti disociativních jevů
*Ptáček, R. (2013) Československá psychologie, 57(3), 281-292. IF=0,242
Targeted D4 Dopamine Receptors: Implications for Drug Discovery and Therapeutic Development
*Ptacek, R., Kuzelova, H., Stefano, G., Raboch, J., & Kream, R. M. (2013) Current Drug Targets, 14(4), 507-512. IF=3,236
Burnout syndrome in medical professionals: a manifestation of chronic stress with counterintuitive passive characteristics
*Ptacek, R., Stefano, G., Kuzelova, H., Raboch, J., Harsa, P., & Kream, R. M. (2013) Neuroendocrinology Letters, 34(4), 259-64. IF=0,918
Convergent dysregulation of frontal cortical cognitive and reward systems in eating disorders
Stefano, G., Ptacek, R., Kuzelova, H., Mantione, K., Raboch, J., Papezova, H., & Kream, R. M. (2013) Medical Science Monitor, 19, 353-358. IF=1,585
Co-Morbidity and Self Medication in Schizophrenia: Involvment of Endogenous Morphine Signaling Meachanisms
Kream, R. M., Stefano, G., Kuzelova, H., Kralickova, M., & Ptacek, R. (2012) Current Drug Targets, 13(11), 1454-1457. IF=3,236
Low dose morphine adjuvant therapy for enhanced efficacy of antipsychotic drug action: Potential involvement of endogenous morphine in the pathophysiology of schizophrenia
Stefano, G. B., Kralickova, M., Ptacek, R., Kuzelova, H., Esch, T., & Kream, R. M. (2012) Medical science monitor, 18(7), HY23-26. IF=1,585
Circadian rhythms of saliva melatonin in ADHD, anxious and normal children
Paclt, I., Ptacek, R., Kuzelova, H., Cermakova, N., Trefilová, A., Kollarova, P., ... Cihal, L. (2011) Neuroendocrinology Letters, 32(6), 790-798. IF=0,918
Historie konceptu narcismu z psychodynamické perspektivy
Sélešová, P., Bob, P., Kukla, L., & Ptáček, R. (2012) Československá psychologie, 57(1), 30-41. IF=0,242
Parkinson’s disease, L-DOPA, and endogenous morphine: A revisit
Stefano, G., Mantione, K., Kralickova, M., Ptacek, R., Kuzelova, H., & Esch, T. (2012) Medical Science Monitor, 18(8), 133-137. IF=1,585
Endogenous morphine – up-to-date review 2011
Stefano, G., Ptacek, R., & Kuzelova, H. (2012) Folia Biologica, 58(2), 49-56. IF=0,939
Low dose morphine adjuvant therapy for enhanced efficacy of antipsychotic drug action: Potential involvement of endogenous morphine in the pathophysiology of schizophrenia
Stefano, G. B., Kralickova, M., Ptacek, R., Kuzelova, H., Esch, T., & Kream, R. M. (2012) Medical science monitor, 18(7), HY23. IF=1,585
Desenzitizace a zpracování pomocí očních pohybů (emdr) – psychologické a neurobiologické souvislosti terapie posttraumatické stresové poruchy
*Vojtová, H., Bob, P., & Ptáček, R. (2012) Československá psychologie, 56(5), 463–472. IF=0,242
Salivary melatonin rhythm as a marker of the circadian system in healthy children and those with attention-deficit/hyperactivity disorder
Novakova, M., Paclt, I., Ptacek, R., Kuzelova, H., Hajek, I., & Sumova, A. (2011) Chronobiology International, 28(7), 630-637. IF=2,562
Dopamine D4 receptor gene DRD4 and its association with psychiatric disorders
*Ptacek, R., Kuzelova, H., & Stefano, G. (2011) Medical Science Monitor, 17(9), 215-220. IF=1,585
Genetics in Psychiatry Up-to-date Review 2011
*Ptacek, R., Kuzelova, H., & Stefano, G. (2011) Neuroendocrinology Letters, 32(4), 389-399. IF=0,918
Psychiatric Implications of Endogenous Morphine: Up-To-Date Review
Kream, R., Stefano, G., & Ptacek, R. (2010) Folia Biologica, 56(6), 231-241. IF=0,939
The serotonin transporter gene (5-HTT) variant and psychiatric disorders
*Kuzelova, H., Ptacek, R., & Macek, M. Jr. (2010) Neuroendocrinology Letters, 31(1), 4-10. IF=0,918
Sleep disorders and daytime sleepiness in children with attention-deficit/hyperactivity disorder: A two-night polysomnographic study with a multiple sleep latency test
Prihodova, I., Paclt, I., Kemlink, D., Skibova, J., Ptacek, R., & Nevsimalova, S. (2010) Sleep Medicine, 11(9), 922-928. IF=3,391
Alexithymie a psychosomatická onemocnění
*Uher, T., Bob, P., & Ptáček, R. (2010) Československá psychologie, 54(5), 496-504. IF=0,242
Disociace v dějinách psychologického myšlení
*Ptáček, R., & Bob, P. (2009) Československá psychologie, 53(2), 184-192. IF=0,242
ADHD and growth: Anthropometric changes in medicated and non-medicated ADHD boys
*Ptacek, R., Kuzelova, H., Paclt, I., Zukov, I., & Fischer, S. (2009) Medical Science Monitor, 15(12), CR595-CR599. IF=1,585
Anthropometric changes in non-medicated ADHD boys
*Ptacek, R., Kuzelova, H., Paclt, I., Zukov, I., & Fischer, S. (2009) Neuroendocrinology Letters, 30(3), 377-381. IF=0,918
Brain wave P300: A comparative study of various forms of criminal activity
Zukov, I., Ptacek, R., Kozelek, P., Domluvilova, D. Raboch, J., Hruby, T., & Susta, M. (2009) Medical Science Monitor, 15(7), CR349-CR354. IF=1,585
Implicitní teorie a kognitivní distorze u pachatelů sexuálních deliktů
*Gerlová, E., Weiss, P., & Ptáček, R. (2008) Československá psychologie, 52(5), 493-499. IF=0,242
P300 wave: A comparative study of impulsive aggressive criminals
Zukov, I., Hruby, T., Kozelek, P., Ptacek, R., Paclt, I., & Harsa, P. (2008) Neuroendocrinology Letters, 29(3), 379-384. IF=0,918
Psychobiology of dissociation and its clinical assessment
*Ptacek, R., Bob, P., Paclt, I., Pavlat, J., Jasova, D., Zvolsky, P., & Raboch, J. (2007) Neuroendocrinology Letters, 28(2), 191-198. IF=0,918
Škála disociativních zkušeností – Česká verze
*Ptáček, R., Bob, P., & Paclt, I. (2006) Československá psychologie, 50(3), 262-272. IF=0,242
Traumatic stress and schizophrenia
*Glaslova, K., Bob, P., Jasova, D., Bratkova, N., & Ptacek, R. (2004) Neurology Psychiatry and Brain Research, 11(4), 205-208. IF=0,100
Disociativní komponenty v etiopatogenezi epilepsie a možnosti jejich sledování
*Bob, P., & Ptáček, R. (2001) Československá psychologie, 45(4), 347-353. IF=0,242
Původní práce a práce v recenzovaných sbornících a odborných časopisech
Motivace pacienta k léčbě a preventivním opatřením
Ptáček, R., Raboch, J., Domkářová, L., & Bencko, V. (2017) Praktický Lékař, 97(1), 17-22.
Pracovní stres a duševní zdraví – může práce vést k duševním poruchám?
Ptáček, R., Vňuková, M., & Raboch, J. (2017) Časopis lékařů českých, 156, 81-87.
Pediatrie pro Praxi 17(6), 348-335.
Grézlová, T. M., Marková, D., Ptáček, R., & Goetz, M. (2016). Psychiatrická problematika u předčasně narozených dětí
Beckova škála deprese BDI-II – standardizace a využití v praxi
Ptáček, R., Raboch, J., Vňuková, M., Hlinka, J., & Anders, M. (2016) Česká a slovenská psychiatrie, 112(6), 270-274.
Autism Open Access 5:144.
Snyder C,Kream RM,Ptacek R,Stefano GB (2015) Mitochondria, Microbiome and Their Potential Psychiatric Modulation
S dětmi proti obezitě
Marinov, Z., Marinová, C., Pastucha, D., Střítecká, H., & Ptáček, R. (2015) Časopis lékařů českých, 154(1), 19-21.
Stres, deprese a životní styl v ČR
Raboch, J. & Ptáček, R. (2015) Acta Medicinae, 4(5), 78-81.
Autism-A Multifaceted Diffuse Pathology
Ptacek, R., Brejlova, D., Ptackova, H., Domkarova, L., & Raboch, J. (2015) Journal of Psychiatry, 18(315), 2.
Specific personality disorder as a result of negative events in childhood and adolescence
Fischer, S., Zukov, I., Kuzelova, H., & Ptacek, R. (2014) Česká a slovenská psychiatrie, 110(3), 165-170.
Notes on the role of cerebellum in ADHD
Goetz, M., Vesela, M., & Ptacek, R. (2014) Austin Journal of Psychiatry and Behavioral Science, 1(3), 1-6.
Emoční a sociální osamělost v etiologii a léčbě duševních poruch
Tylová, V., Kuželová, H., & Ptáček, R. (2014) Česká a slovenská psychiatrie, 110(3), 151-157.
Diagnostika a léčba ADHD v průběhu života
Uhlíková, P., Ptáček, R., & Kuželová, H. (2014) Postgraduální medicína, 16(6), 604-612.
Hyperkinetická porucha a porucha pozornosti u komorbidních poruch příjmu potravy
Štěpánková, T., Papežová, H., Uhlíková, P., & Ptáček, R. (2013) Česká a slovenská psychiatrie 109(3), 128-135.
Selhání psychiatrické ochranné léčby – Vraždící pacient s diagnózou paranoidní schizofrenie
Žukov, I., Ptáček, R., & Fischer, S. (2013) Česká a slovenská psychiatrie 109(5), 239-245.
Péče o předčasně narozené dítě: Kdy začíná a kdy končí?
Marková, D., Weberová-Chvílová, M., Raušová, P., Knězů, E., Klement, P., Korsová, B., ... Zeman, J. (2012) Neonatologické listy, 18(2), 7-10.
Posuzování specifické věrohodnosti výpovědi prostřednictvím metody „Statement validity assessment“
Ptáček, R., & Čírtková, L. (2012) Česká a slovenská psychiatrie, 108(6), 305-310.
Methylpenidate and growth in ADHD children
Ptacek, R., & Kuzelova, H. (2011) Activitas Nervosa Superior Rediviva, 53(2), 45-48.
Zločiny v afektu
Žukov, I., Hořák, J., Fischer, S., & Ptáček, R. (2011) Česká a slovenská psychiatrie, 107(3), 172 -178.
Syndrom vyhoření u lékařů lékařské posudkové služby
Čeledová, L., Ptáček, R., Čevela, R., Žukov, I., & Kuželová, H. (2010) Česká a slovenská psychiatrie, 106(3), 157-161.
Aktuální otázky domácího násilí v soudně znalecké praxi
Čírtková, L., Ptáček, R., & Žukov, I., (2010) Česká a slovenská psychiatrie, 106(4), 234-238.
Rozbor důsledků traumatizace mládeže
Fischer, S., Žukov, I., Ptáček, R., & Bertl, I. (2010) In J. Raboch, I. Zrzavecká & P. Doubek, Duševní poruchy a kvalita péče (pp. 83-86). Brno: Tribun EU.
Serotonin transporter gene polymorphism in etiology of psychiatric disorders
Kuželová, H., Ptáček, R., & Macek, M. Jr. (2010) Česká a slovenská psychiatrie, 106(2), 98-104.
Určení rozsahu souboru a power analýza v psychiatrickém výzkumu
Ptáček, R., & Raboch, J. (2010) Česká a slovenská psychiatrie, 106(1), 33-41.
Farmakogenetika ADHD
Ptáček, R., Kuželová, H., & Macek, M. Jr. (2010) Česká a slovenská psychiatrie, 106(4), 226-229.
Burn-out syndrom u lékařů
Ptáček, R., Kuželová, H., Čeledová, L., & Čevela, R. (2010) Praktický lékař, 90(10), 594-596.
Attention deficit hyperactivity disorder and eating disorders
Ptacek, R., Kuzelova, H., Papezova, H., & Stepanova, T. (2010) Prague medical report, 111(3), 175-181.
Specifické potřeby dětí s ADHD
Ptáček, R., Pemová, T., Čeledová, L., & Čevela, R. (2010) Prevence úrazů, otrav a násilí, 6(2), 193-200.
Potřeby rodin dětí se syndromem ADHD
Ptáček, R., Pemová, T., Purrová, J., & Čeledová, L. (2010) Praktický lékař, 90(5), 308-310.
Patologické hráčství, neurobiologické koreláty poruchy – kazuistika a forenzní vyhodnocení – typický případ kriminálního chování jako klinické poruchy?
Žukov, I., Ptáček, R., Kuželová, H., Fischer, S., & Domluvilová, D. (2010) Alkoholizmus a drogové závislosti, 45(2), 83-107.
Patologické hráčství, neurobiologické koreláty poruchy – kazuistika a forenzní vyhodnocení – typický případ kriminálního chování jako klinické poruchy?
Žukov, I., Ptáček, R., Kuželová, H., Fischer, S., & Domluvilová, D. (2010) In J. Raboch, I. Zrzavecká & P. Doubek, Duševní poruchy a kvalita péče (pp. 324-326)
Premenstrual dysphoric disorder-review of actual findings about mental disorders related to menstrual cycle and possibilities of their therapy
Zukov, I., Ptacek, R., Raboch, J., Domluvilova, D., Kuzelova, H., Fischer, S., & Kozelek, P. (2010) Prague medical report, 111(1), 12-24.
Vliv uvěznění na změny motivace odsouzených – srovnávací studie
Fischer, S., Žukov, I., & Ptáček, R. (2009) Bezpečnostní teorie a praxe, 2, 97-109.
Metody diagnostiky disociativních symptomů
Ptáček, R., & Bob, P. (2009) Česká a slovenská psychiatrie, 105(4), 163-172.
Rape Trauma – klinické a forenzní souvislosti
Ptáček, R., Čírtková, L., & Žukov, I. (2009) Psychiatrie pro praxi, 10(6), 268-271.
Rape trauma syndrom
Ptáček, R., Čírtková, L., Žukov, I., & Harsa, P. (2009) Sexuology, 1(9), 46-49.
Effect of stimulants on growth of adhd children: A critical review
Ptacek, R., Kuzelova, H., & Paclt, I. (2009) Activitas Nervosa Superior, 51(4), 140-146.
Somatic and endocrinological changes in non medicated ADHD children
Ptacek, R., Kuzelova, H., Paclt, I., Zukov, I., & Fischer, S. (2009) Prague medical report, 110(1), 25-34.
Vývojové změny u dětí s ADHD a vliv medikace na růst
Ptáček, R., Kuželová, H., Paclt, I., Žukov, I., & Fischer, S. (2009) Psychiatrie, 13(2), 104-105.
Agresivní chování fotbalových fanoušků – psychologické souvislosti
Ptáček, R., Spurný, J., Žukov, I., Fischer, S., & Kamín, T. (2009) Kriminalistika, 3, 172-177.
Disociální porucha osobnosti v podmínkách výkonu trestu: Analýza účinnosti prostředků korekce antisociálních forem chování v peninteciární praxi
Žukov, I., Fischer, S., & Ptáček, R. (2009) Česká a slovenská psychiatrie, 105(6-8), 250-256.
Duševní a behaviorální poruchy v důsledku vazebního uvěznění u poruch osobnosti a osob závislých na psychoaktivních látkách
Žukov, I., Fischer, S., & Ptáček, R. (2009) Alkoholizmus a drogové závislosti, 44(1), 23-28.
Otázky biologické podmíněnosti kriminálního chování
Žukov, I., Fischer, S., & Ptáček, R. (2009) Kriminalistika, 2, 22-28.
Imprisonment and its influence on psychobiological needs
Zukov, I., Fischer, S., Ptacek, R., & Raboch, J. (2009) Prague medical report, 110(3), 201-213.
Neuropsychofyziologický korelát násilných kriminálních deliktů v kontextu nezvládnutého afektu
Žukov, I., Ptáček, R., & Fischer, S. (2009) Bezpečnostní teorie a praxe, 59-68.
Vliv medikace na antropometrické charakteristiky dětí s ADHD
Ptáček, R., Kuželová, H., Paclt, I., & Žukov, I. (2008) Česká a slovenská psychiatrie, 104(8), 415-419.
EEG abnormalities in different types of criminal behavior
Zukov, I., Ptacek, R., & Fischer, S. (2008) Activitas Nervosa Superior, 50(4), 110-113.
K otázkám efektivity metod biofeedbacku v nápravě ADHD
Ptáček, R. (2006) In A. Kucharská & E. Chalupová, Specifické poruchy učení a chování: Sborník 2005. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR.
Police Interogator – a helping profession?
Ptacek, R., & Spurny, J. (2006) SIAK Journal, 4, 44-51.
Modely komplexní péče o děti s AD(H)D
Ptáček, R., & Pemová, T. (2006) In A. Kucharská & E. Chalupová, Specifické poruchy učení a chování: Sborník 2005 (pp. 188-192). Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR.
Zanedbávání dětí – psychologické, sociální a právní aspekty
Ptáček, R., Pemová, T., & Gerlová, E. (2006) Kriminalistika, 3, 52-48.
Hyperaktivita – komplexní model péče
Ptáček, R., & Pemová, T. (2005) Pedagogicko psychologické poradenství, 41, 60-64.
Symptoms of complex partial epilepsy in depression and possibilities of prediction for anticonvulsants
Bob, P., Ptacek, R. Pavlat, J., Jasova, D., Paclt, I., Zvolsky, P., & Pav, M. (2004) Homeostasis in Health and Disease, 43(1), 30-32.
Dissociation and symptoms of complex partial epilepsy in depressed patients
Bob, P., Ptacek, R., Paclt, I., Zvolsky, P., Jasova, D., Pavlat, J., ... Uhrova, T. (2003) Česká a slovenská psychiatrie, 99(2), 82-88.
Dissociation and epilepsy
Faber, J., Bob, P., Ptacek, R., & Petranek, S. (2001) Psychiatrie, 5(1), 4-10.
EEG Biofeedback – nová možnost v nápravě SPU
Ptáček, R., Tyl, J., & Sedláková, V. (1999) In A. Kucharská, Specifické poruchy učení a chování - Sborník 1997/1998. Praha: Portál.
Učebnice
Sociálně právní ochrana dětí pro praxi

Pemová, T., & Ptáček, R. (2012). Sociálně právní ochrana dětí pro praxi. Praha: Grada.

Fototerapia v regenerácii organizmu

Zifčáková, K., Kukurová, E., Labaš, P., & Ptáček, R. (2008). Fototerapia v regenerácii organizmu. In K. Zifčáková, M. Trnka & E. Kukurová, Nové trendy vo využívaní doplnkových diagnostických a terapeutických metód v ošetrovateľskej praxi (144). Bratislava: Asklepios.

Hyperaktivita a poruchy pozornosti

Paclt, I., Ptáček, R., & Florián, J. (2006). Hyperaktivita a poruchy pozornosti. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí.

Poruchy chování v dětském věku

Ptáček, R. (2006). Poruchy chování v dětském věku. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí.

Vybrané kapitoly z terénní sociální práce

Pemová, T., & Ptáček, R. (2005). Vybrané kapitoly z terénní sociální práce. Praha: Člověk v tísni.

E-learning
Genetika ADHD
Kuželová, H., Macek, M., & Ptáček, R. (2012) E-02/2012. Retrieved from E-learning Česká lékařská komora
Komunikace a etika při mimořádných událostech
Ptáček, R. (2012) P1009. Retrieved from E-learningový portál Slovenskej lekárskej komory pre celoživotné vzdelávanie lekárov
Komunikační dovednosti lékařů
Ptáček, R. (2012) P949. Retrieved from E-learningový portál Slovenskej lekárskej komory pre celoživotné vzdelávanie lekárov
Syndrom vyhoření u lékařů
Ptáček, R. (2012) P1063. Retrieved from E-learningový portál Slovenskej lekárskej komory pre celoživotné vzdelávanie lekárov
Význam a efektivita komunikace v klinické medicíně
Ptáček, R. (2012) P958. Retrieved from E-learningový portál Slovenskej lekárskej komory pre celoživotné vzdelávanie lekárov
Obezita a duševní poruchy
Kuželová, H., & Ptáček, R. (2011) E-03/2011. Retrieved September 16, 2014, from E-learning Česká lékařská komora
Odborný komentovaný překlad
Život mezi dvěma světy

Williams, D. L. (2006). Život mezi dvěma světy [angl: Border Crossings]. Nakladatelství Tomáše Janečka.

DSM-5: diagnostický a statistický manuál duševních

Raboch, J., Hrdlička, M., Mohr, P., Pavlovský, P., Ptáček, R., & American Psychiatric Association. (2015). DSM-5: diagnostický a statistický manuál duševních.Praha: Hogrefe Testcentrum. (člen redakční rady)

Zahraniční přednášky typu "invited speaker"
Burnout, depression and work stress among Czech medical doctors: Longitudinal study
WELL-MED Conference, Alexandroupolis, Greece from the 9 May - 13st May 2018.
Identifying child’s opinion/hearing of a child – a psychological overview (December, 2017)
European Judicial Training Network’s (EJTN) Seminar on European Civil Procedure in Family Law Matters, 4 December – 5 December 2017.
Burnout, Depression and Workstress in Czech Medical Doctors – national study (May, 2016)
WELL-MED Conference, Alexandroupolis, Greece from the 18 May – 22 May 2016.
Identifying child’s opinion/hearing of a child – a psychological overview (February, 2016)
European Judicial Training Network’s (EJTN) Seminar on European Civil Procedure in Family Law Matters, 29 February - 1 March 2016.
Stress and Burnout Syndrome in Czech medical doctors – national study (May, 2014)
WELL-MED Conference, Alexandroupolis, Greece from the 28th May - 1st June 2014.
Psychology and police education in the Czech republic (2010, November)
Conference on European Police Education Systems, Munster, European Police College.
Trauma in Children (2010, August)
Confrerence on Protect System for Children at Risk, Kyrgizstan.
ADHD as a risk factor in child development (2004, June)
Conference on Children in Risk, Kyrgizstan.
Ostatní publikace – populární články - recenze - atd.
Eutanazie pro a proti
Ptáček, R. (2012) Tempus Medicorum, 21(12), 22-23.
Forenzní sociální práce a její význam pro praxi

Ptáček, R., & Pemová, T. (2012) Právo a rodina, 14(8), 1-3.

Harmonizace vzdělávání lékařů v Evropě
Ptáček, R. (2011) Tempus Medicorum, 20(9), 26-27.
Změny systému celoživotního vzdělávání lékařů
Ptáček, R. (2011) Tempus Medicorum, 20(9), 25-26.
Emocionální vývoj dítěte v prostředí náhradní výchovné péče
Ptáček, R., & Kuželová, H. (2011) Právo a rodina, 13(8), 31-35.
Lenost, nebo varovný signál?
Ptáček, R., & Kuželová, H. (2011) Pacientské listy, 2, 10-11.
Strach a úzkost
Ptáček, R., & Kuželová, H. (2011) Pacientské listy, 1, 30-31.
Vliv náhradní péče na psychický vývoj dítěte
Ptáček, R., & Kuželová, H. (2011) Právo a rodina, 13(7), 1-4.
Historické a teoretické souvislosti sociálně-právní ochrany dětí
Ptáček, R., & Pemová, T. (2011) Právo a rodina, 14(5), 1-3.
Teoretické modely zanedbávání dětí – proč je rodiče zanedbávají?
Ptáček, R., & Pemová, T. (2011) Právo a rodina, 13(8), 8-11.
Podzimní splíny
Ptáček, R., & Kuželová, H. (2010) Pacientské listy, 21, 12-13.
Prevence přepracování
Ptáček, R., & Kuželová, H. (2010) Pacientské listy, 15.
Spánek nebo lenošení?
Ptáček, R., & Kuželová, H. (2010) Pacientské listy, 18, 26-27.
Stres a zdraví
Ptáček, R., & Kuželová, H. (2010) Pacientské listy, 8, 24.
Umíme odpočívat?
Ptáček, R., & Kuželová, H. (2010) Pacientské listy, 16, 18-19.
Workoholikům není co závidět
Ptáček, R., & Kuželová, H. (2010) Pacientské listy, 16-17.
Prevence a terapie syndromu vyhoření u lékařů
Ptáček, R., Kuželová, H., & Čeledová, L. (2010) Tempus Medicorum, 9(19), 40-41.
Syndrom vyhoření u lékařů
Ptáček, R., Kuželová, H., & Čeledová L. (2010) Tempus Medicorum, 6(19), 7-8.
Syndrom vyhoření u lékařů
Ptáček, R., Kuželová, H., & Čeledová, L. (2010) Zdravotnické noviny, 21, 31-32.
Podporu si zaslouží i rodiny s hyperaktivními dětmi
Ptáček, R., Pemová, T., Purrová, J., & Čeledová, L. (2010) Práce a sociální politika, 7(1), 3.
Celoživotní vzdělávání posudkových lékařů
Čeledová, L. Ptáček, R., & Čevela, R. (2008) Tempus Medicorum, 9(17), 19 -20.
Metoda Fotonyx ve stomatologii
Ptáček, R. (2008) StomaTeam, 8(2), 38-39.
Moderní fototerapie ve stomatologii
Ptáček, R., & Pálinkáš, J. (2008) StomaTeam, 8(1), 14-16.
Využití progresivní fototerapie v léčbě ran
Ptáček, R., & Pálinkáš, J. (2007) Sestra, 17(1), 19.
Léčba světlem – Terapie a prevence
Ptáček, R. (2006) Moje zdraví, 4(12), 56.
Možnosti a meze biofeedbacku
Ptáček, R. (2005) Lékařské listy, 54, 40.
Biofeedback: praktická pomoc psychologie medicíně
Tyl, J., Ptáček, R., & Tylová, V. (2000) Medicína v praxi: měsíčník pro lékaře, farmaceuty a ostatní zdravotníky, 12, 29-31.
Publikované převody psychodiagnostických textů
HCR-20: Příručka pro management rizika násilného chování

Ptáček, R., & Vevera, J. (2016). HCR-20 : Příručka pro management rizika násilného chování. Verze 2, 1. české vydání. Praha: Hogrefe Testcentrum.

ADOS-2 – Diagnostika a hodnocení poruchy autistického spektra

Brejlová, D., Ptáček, R., & Soukupová, T. (2014). ADOS-2 – Diagnostika a hodnocení poruchy autistického spektra, 1. české vydání. Praha: Hogrefe Testcentrum.

PCL-R(TM): Hareho škála psychopatie – PCL-R

Ptáček, R., Kuželová, H., Borovanská, M., & Rudá, A. (2014). PCL-RTM : Hareho škála psychopatie – PCL-R, 1. české vydání. Praha: Hogrefe Testcentrum.

BRIEF: Hodnocení exekutivních funkcí u dětí

Ptáček, R. (2011). BRIEF: Hodnocení exekutivních funkcí u dětí, české vydání. Praha: Hogrefe Testcentrum.

Jiné vzdělávací a popularizační texty
2 cesty – firemní školka nebo hlídací koutek

Pemová, T., & Ptáček, R. (2011). 2 cesty – firemní školka nebo hlídací koutek. Praha: Institut pro děti a rodinu.

4 x ANO firemním školkám

Pemová, T., & Ptáček, R. (2011). 4 x ANO firemním školkám. Praha: Institut pro děti a rodinu.

7 kroků k firemní školce

Pemová, T., & Ptáček, R. (2011). 7 kroků k firemní školce. Praha: Institut pro děti a rodinu.

Desatero firemní školky

Pemová, T., & Ptáček, R. (2011). Desatero firemní školky. Praha: Institut pro děti a rodinu.

Sborníky/Abstrakta
Emotional and cognitive development in children in foster and institutional care –longitudinal study
Ptacek, R., Kuzelova, H., Raboch, J., Myskova, L., Celedova, L., & Cevela, R. (2014) European Psychiatry, 29(1), EPA-0844 IF=3,123
EPA-0845-Psychopathology in children in foster and institutional care-longitudinal study
Ptacek, R., Kuzelova, H., Raboch, J., Myskova, L., Celedova, L., & Cevela, R. (2014) European Psychiatry, 29, 1. IF=3,123
Burnout syndrome and depression in Czech medical doctors – national study
Ptacek, R., Raboch, J., Kebza, J., Kuzelova, H., Solcova, I., Celedova, L., & Cevela, R. (2014) European Psychiatry, 29(1), EPA-0792. IF=3,123
EPA-0855–Educational trajectory of adults with experience of institutional and family care in childhood
Myskova, L., Smetackova, I., Novotna, H., Onder, J., Kuzelova, H., & Ptacek, R. (2014) European Psychiatry, 29, 1. IF=3,123
EPA-0876-Quality of relationships of adults with experience of institutional and family care in childhood
Novotna, H., Smetackova, I., Myskova, L., Onder, J., Ptacek, R., & Kuzelova, H. (2014) European Psychiatry, 29, 1. IF=3,123
EPA-0888–Validity of retrospective statements in test and interview of adults with institutional care in childhood
Smetackova, I., Novotna, H., Myskova, L., Onder, J., Kuzelova, H., & Ptacek, R. (2014) European Psychiatry, 29, 1. IF=3,123
EPA-1808–Memory for homicide a severe violence
Ptacek, R., Zukov, I., Fischer, S., Kolska, H., & Kubalec, L. (2014) European Psychiatry, 29, 1. IF=3,123
EPA-1809–Criminal development and psychoapthology in youth and adolescence
Ptacek, R., & Adamova, I. (2014) European Psychiatry, 29, 1. IF=3,123
Assessment of the degree of dependence according to Principles of the ICE concerning people suffering with mental and behaviour disorders
Celedova, L., Cevela, R., Ptacek, R., & Kuzelova, H. (2013) European Psychiatry, 28(1), P-1052. IF=3,123
Assessment of health and working capacity of people with dementia for purposes of the social security system
Cevela, R., Celedova, L., Ptacek, R., & Kuzelova, H. (2013) European Psychiatry, 28(1), P-1054. IF=3,123
2802–Deceit and lie detection using automated microemotion analysis
Ptacek, R. (2013) European Psychiatry, 28, 1. IF=3,123
2765–Length of breastfeeding in ADHD children-a factor in ADHD development?
Ptacek, R., & Kuzelova, H. (2013) European Psychiatry, 28, 1. IF=3,123
2762–Life style in ADHD children-comparative study
Ptacek, R., Kuzelova, H., & Kolyukh, O. (2013) European Psychiatry, 28, 1. IF=3,123
2345–Comparative study of methods for credibility analysis of verbal statements in forensic settings
Ptacek, R. (2013) European Psychiatry, 28, 1. IF=3,123
2349–Relation of personality and psychopathology traits of parents/foster care givers and child development
Ptacek, R., Kuzelova, H., Celedova, L., & Cevela, R. (2013) European Psychiatry, 28, 1. IF=3,123
2329–Memory for homicide a severe violence in non-psychiatric offenders
Ptacek, R., & Zukov, I. (2013) European Psychiatry, 28, 1. IF=3,123
2301–Emotional and social loneliness in etiology and therapy of mental illness
Tylova, V., Ptacek, R., & Kuzelova, H. (2013) European Psychiatry, 28, 1. IF=3,123
Considaration of the Depandence Level of People with Mental Disorder
Celedova, L., Cevela, R., Ptacek, R., & Kuzelova, H. (2012) European Psychiatry, 27(1), P-1038. IF=3,123
Considaration of Disability of People with Mental Disorder
Cevela, R., Celedova, L., Ptacek, R., & Kuzelova, H. (2012) European Psychiatry, 27(1), P-1039. IF=3,123
Violent and aggressive tendencies as a result of negative events during childhood and adolescence
Fischer, S., Zukov, I., & Ptacek, R. (2012) Československá psychiatrie 108(1) 157.
Otázky hodnocení věrohodnosti výpovědi
Ptáček, R. (2012) Pokroky v kriminalistice, 59-60.
Psychopatie jako aktuální forenzní konstrukt
Ptáček, R. (2012) Pokroky v kriminalistice, 60-61.
Impact of various types of care on somatic development of children
Ptacek, R., Kuzelova, H., Celedova, L., & Cevela, R. (2012) European Psychiatry, 27(1), 321. IF=3,123
Trauma and signs of psychopathology in children in foster and institutional care
Ptacek, R., Kuzelova, H., Celedova, L., & Cevela, R. (2012) European Psychiatry, 27(1), 320. IF=3,123
P-707-Population distribution of the serotonin transporter gene polymorphisms
Kuzelova, H., Bila, N., Macek, M., Zukov, I., & Ptacek, R. (2012) European Psychiatry, 27, 1. IF=3,123
P-322-Emotional and cognitive development in children in foster and institutional care and-comparative
Ptacek, R. (2012) European Psychiatry, 27, 1. IF=3,123
P02-212-Genetical realtions of social loneliness in geriatric patients
Kuzelova, H., Ptacek, R., Macek, M., Zukov, I., & Eliasova, I. (2011) European Psychiatry, 26, 808. IF = 3,123
Spánkové návyky a poruchy spánku v rómské populaci
Bušková, J., Pemová, T., & Ptáček, R. (2011) Sborník abstrakt - Český a 8. Československý sjezd spánkového lékařství. Český Krumlov.
Incidence of stress and depression in assessment medicine doctors in the Czech Republic
Celedova, L., Cevela, R., Ptacek, R., & Kuzelova, H. (2011) European Psychiatry, 26(1), 521. IF = 3,123
Ukazatele stavu výživy u dětí s ADHD
Kuželová, H., & Ptáček, R. (2011) In E. Češková, R. Přikryl, & T. Kašpárek (Eds.), Společně na cestě k moderní psychiatrii (pp. 257-260) Brno: Tribun EU.
Genetické souvislosti osamělosti u geriatrických pacientů
Kuželová, H., Ptáček, R., Macek, M., & Bílá, N. (2011) In E. Češková, R. Přikryl, & T. Kašpárek (Eds.), Společně na cestě k moderní psychiatrii (pp. 238-240) Brno: Tribun EU.
Genetical relations of social loneliness of geriatric patients
Kuzelova, H., Ptacek, R., Macek, M. Jr., Zukov, I., & Eliasova, I. (2011) European Psychiatry, 26(1), 212. IF = 3,123
Signs of nutrition in ADHD children
Kuzelova, H., Ptacek, R., & Papezova, H. (2011) European Psychiatry, 26(1), 318. IF = 3,123
Stress and burnout syndrome in medical professions in the Czech Republic
Ptacek, R., Celedova, L., Kuzelova, H., Cevela, R., Kebza, V., & Solcova, I. (2011) European Psychiatry, 26(1), 428. IF = 3,123
Social and emotional loneliness in children in foster and institutional care
Ptacek, R., Kuzelova, H., & Celedova, L. (2011) European Psychiatry, 26(1), 338. IF = 3,123
Stresová zátěž a syndrom vyhoření posudkových lékařů
Ptáček, R., Kuželová, H., Čeledová, L., & Čevela, R. (2011) In E. Češková, R. Přikryl & T. Kašpárek (Eds.), Společně na cestě k moderní psychiatrii (pp. 273-275) Brno: Tribun EU.
Stress and trauma in children in foster and institutional care
Ptacek, R., Kuzelova, H., Celedova, L., & Cevela, R. (2011) European Psychiatry, 26(1), 335. IF = 3,123
Vývojové změny u dětí v náhradních formách výchovné a rodinné péče
Ptáček, R., Kuželová, H., Čeledová, L., & Čevela, R. (2011) In E. Češková, R. Přikryl & T. Kašpárek (Eds.), Společně na cestě k moderní psychiatrii (pp. 260-263) Brno: Tribun EU.
Emoční a sociální osamělost v etiologii a léčbě duševních poruch
Tylová, V., Ptáček, R., & Kuželová, H. (2011) In E. Češková, R. Přikryl & T. Kašpárek (Eds.), Společně na cestě k moderní psychiatrii (pp. 271-273) Brno: Tribun EU.
Stresová zátěž lékařů lékařské posudkové služby
Čeledová, L., Ptáček, R., Čevela, R., Pelclová, D., & Kuželová, H. (2011) In Sborník XXX. Kongres pracovního lékařství s mezinárodní účastí. Praha: Státní zdravotní ústav.
Rizika užívání energetických nápojů a alkoholu – forenzní souvislosti
Žukov, I., Ptáček, R., Fischer, S., & Domluvilová, D. (2011) Psychiatrie, 15(1), 54.
Korelace klinických, kognitivních, a neurofyziologických parametrů u pacientů s ADHD v průběhu 24 hodinového sledování
Paclt, I., Kopečková, M., Ptáček, R., & Uhlíková, P. (2010) Psychiatrie, 14(1), 40.
Sexuálně agresivní chování
Ptáček, R., & Červený, V. (2010) Sborník IV. mezinárodní konference věnovaná kriminalistice a dalším forenzním vědám. 1-9.
Posuzování věrohodnosti výpovědi – metoda SVA
Ptáček, R., & Čírtková, L. (2010) Sborník IV. mezinárodní konference věnovaná kriminalistice a dalším forenzním vědám (pp. 309-318) Praha: Policejní Akademie ČR.
Anthropometric changes in boys with ADHD
Ptacek, R., & Kuzelova, H. (2010) In R. Zukauskiene, XIV European Conference on Developmental Psychology (pp. 253- 258) Pianoro: Medimond International Proceedings.
Kriminalistické a forenzní aspekty zanedbávání dětí
Ptáček, R., & Pemová, T. (2010) Sborník IV. mezinárodní konference věnovaná kriminalistice a dalším forenzním vědám, 1-8.
Růstové změny u nemedikovaných a medikovaných dětí s ADHD
Ptáček, R., Kuželová, H., & Paclt, I. (2010) Psychiatrie, 14(1), 39.
Zločin v afektu – právní a znalecké souvislosti
Žukov, I., Horák, J., & Ptáček, R. (2010) Sborník IV. mezinárodní konference věnovaná kriminalistice a dalším forenzním vědám, 1-6.
A preliminary study of daily rhythms in melatonin levels of 6- to 11-year-old healthy and ADHD children
Paclt, I., Kopeckova, M., Ptacek, R., Kuzelova, H., Zagatova, V., Cihal, L., ... Hajek, I. (2009, October - November) American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, Scientific Proceedings 56th Annual Meeting, Hilton Hawaiian Village, 242.
Postgraduální vzdělávání posudkových lékařů
Čevela, R., Čeledová, L., & Ptáček, R. (2009, February) Postgraduální lékařské dny v Plzni (pp. 16-17) LF UK Plzeň.
Adaptační potíže a depravace osobnosti jako reakce na uvěznění
Fischer, S., Žukov, I., & Ptáček, R. (2009) 10. Vědecká konference 1. LF UK. Praha: Galén.
Depravace osobnosti vlivem uvěznění
Fischer, S., Žukov, I., & Ptáček, R. (2009) Psychiatrie, 13(2), 74-75.
Vývojové aspekty ADHD
Kuželová, H., & Ptáček, R. (2009) 10. Vědecká konference 1. LF UK. Praha: Galén.
Developmental changes in children with ADHD
Ptacek, R., Kuzelova, H., & Paclt, I. (2009) XIV. European Conference on Developmental Psychology (pp. 64) Vilnius: Mykolase Romeris univerzita.
Vývojové změny u dětí s ADHD a vliv medikace na růst
Ptáček, R., Kuželová, H., Paclt, I., Žukov, I., & Fischer, S. (2009) Psychiatrie, 13(2), 104-105.
Anthropometric changes in boys with ADHD
Ptacek, R., Kuzelova, H., Zukov, I., Paclt, I., & Fischer, S. (2009) American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, Scientific Proceedings 56th Annual Meeting October 27-November 1. Hilton Hawaiian Village.
EEG abnormality u různých typů delikvence – nekontrolovaný afekt
Žukov, I., Ptáček, R., & Fischer, S. (2009) Psychiatrie, 13(2), 113.
EEG abnormalities in different types of criminal behavior
Žukov, I., Ptáček, R., Fischer, S., Raboch, J., Domluvilová, D., & Kozelek, P. (2009) Psychiatrie, 13(2), 113.
Celoživotní vzdělávání lékařů lékařské posudkové služby v ČR
Čeledová, L., Čevela, R., & Ptáček, R. (2008) XVII. mezinárodní kongres EUMASS (pp. 52-53) Praha.
Diferenciálně diagnostické a psychometrické souvislosti některých konstruktů disociace
Ptáček, R., Bob, P., & Paclt, I. (2008) 9. Vědecká konference 1. LF UK (pp. 51-52) Praha: Galén.
Antropometrické charakteristiky u chlapců s ADHD
Ptáček, R., Kuželová, H., Paclt, I. (2008) 9. Vědecká konference 1. LF UK (pp. 51) Praha: Galén.
Impulsive-aggresive Violent Behaviour – P300 Wave in Cases of Uncrolled Affect (Comparative Study of Some Types of Criminal Behaviour)
Zukov, I., Kozelek, P., Fischer, S., Ptacek, R., Raboch, J., Domluvilova, D., ... Hruby, T. (2008) In. Book of Abstracts. 13th Pacific Rim College of Psychiatrists Scientific Meeting (pp. 314) Tokyo.
Neuropsychophysiological correlates of criminal behaviour. P 300 – comparative study in some type of crime
Zukov, I., Kozelek, P., Hruby, T., Ptacek, R., Raboch, J., Domluvilova, D., ... Fischer, S. (2008) In New Research Abstracts (pp. 326), Washington DC: American Psychiatric Association.
Násilí na dětech
Ptáček, R. (2007) In Násilí z pohledu společenských věd: sborník příspěvků z mezinárodní konference 20. září 2007 (pp. 204) Praha: Policejní akademie České republiky.
Vlna P 300, jako korelát impulzivně-agresivní násilné trestní činnosti
Žukov, I., Hrubý, T., Kozelek, P., Harsa, P., Ptáček, R., & Domluvilová, D. (2007) Sborník Slovensko-česko súdne-psychiatrická konference. Trenčianské Teplice.
Neuropsychofyziologické koreláty kriminálního chování P 300 – srovnávací studie u různých typů kriminálních deliktů
Žukov, I., Hrubý, T., Kozelek, P., Ptáček, R., Raboch, J., Harsa, P., & Domluvilová, D. (2007) Psychiatrie, 11(2), 106.
The perpetrators of sexual aggression in the Czech Republic: results from the national survey
Gerlova, E., Ptacek, R., & Weiss, P. (2006) Sexuologies, 15(1), 51.
The P300 wave: comparative study in violent impulsive aggressive criminals, In Reunión Regional de la Asociación Mundila de psiquiatría
Zukov I., Hruby, T., Kozelek, P., Harsa, P., & Ptacek, R. (2005, April) Alianza Global en Adicciones y Trastornos de Personalidad. Mar del Plata, 2, 34.
Decrease in P300 amplitude in violent impulsive offenders
Hruby, T., Zukov, I., Kozelek, P., Harsa, P., & Ptacek, R. (2005) In Violence in Clinical Psychiatry (pp. 336-337) Amsterdam, The Nederlans.
Vlna P 300: Srovnávací studie u impulzivně agresivních delikventů
Žukov, I., Hrubý, T., Kozelek, P., Harsa, P., Ptáček, R., & Domluvilová, D. (2005) Psychiatrie, 131-132.
Complex Partial Seizure-like Symptoms, Dissociation and Traumatic Stress in Depressed Patients
Bob, P., Ptacek, R., Paclt, I., Zvolsky, P., Jasova, D., Pavlat, J., ... Pav, M. (2003) European Neuropsychopharmacology, 13(4), 439. IF=4,239.
Hyperkinetický syndrom u dospělých: elektrofyziologie a soudní psychiatrie
Hynek, K., Paclt, I., Uhlíková, P., Lísalová, V., Ptáček, R., & Hrubý, T. (2002) Psychiatrie.
Disability in patients with schizophrenia in the Czech Republic
Cevela, R., Celedova, L., Ptacek, R., & Kuzelova, H. (2001.) Československá psychiatrie 108(1) 280.
Hyperkinetický syndrom v dospělosti – diagnostika a farmakoterapie.
Paclt, I., Hynek, K., Hellerová, P., Uhlíková, P., Ptáček, R., & Hrubý, T. (n.d.)
Does the serotonin transporter gene polymorphism play role in social loneliness?
Ptacek, R., Kuzelova, H., Bila, N., Eliasova, I., & Macek, M. Jr. (n.d.) Československá psychiatrie 108(1) 124.
Incidence of general psychopathology in children in foster and institutional care
Ptacek, R., Kuzelova, H., Celedova, L., & Cevela, R. (n.d.) Československá psychiatrie, 108(1), 331.
Depression and stress related phenomenon in medical doctors in the Czech Republic with regard to medical speciality
Ptacek, R., Kuzelova, H., Celedova, L., Cevela, R., Kebza, V., & Solcova, I. (n.d.) Československá psychiatrie, 108(1), 285.
Psychiatric implications of endogenous morphine
Ptacek, R., Kuzelova, H., Stefano, B. G., Kream R., & Raboch, J. (n.d.) Československá psychiatrie, 108(1) 124.
Aktivní účast na konferencích
Disability in patients with schizophrenia in the Czech Republic
Cevela, R., Celedova, L., Ptacek, R., & Kuzelova, H. (2012, October) World Psychiatric Association – International Congres, Prague.
Violent and aggressive tendencies as a result of negative events during childhood and adolescence
Fischer, S., Zukov, I., & Ptacek, R. (2012, October) World Psychiatric Association – International Congress, Prague.
Does the serotonin transporter gene polymorphism play role in social loneliness?
Ptacek, R., Kuzelova, H., Bila, N., Eliasova, I., & Macek, M. Jr. (2012, October) World Psychiatric Association – International Congress, Prague.
Incidence of general psychopathology in children in foster and institutional care
Ptacek, R., Kuzelova, H., Celedova, L., & Cevela, R. (2012, October) World Psychiatric Association – International Congres, Prague.
Depression and stress related phenomenon in medical doctors in the Czech Republic with regard to medical speciality
Ptacek, R., Kuzelova, H., Celedova, L., Cevela, R., Kebza, V., & Solcova, I. (2012, October) World Psychiatric Association – International Congres, Prague.
Psychiatric implications of endogenous morphine
Ptacek, R., Kuzelova, H., Stefano, B. G., Kream, R., & Raboch, J. (2012, October) World Psychiatric Association – International Congres, Prague.
Etické a psychologické súvislosti eHealth
Ptáček, R. (2012, September) VI. Mezinárodní konference Celoživotné vzdelávanie zdravotnických profesionálov, Bratislava.
Otázky hodnocení věrohodnosti výpovědi
Ptáček, R. (2012, September) Mezinárodní konference Pokroky v kriminalistice, Policejní akademie ČR.
Photohterapy in Psychiatry
Ptacek, R. (2012, September) VII. International Conference of European association for phototherapy, Bratislava.
Psychopatie jako aktuální forenzní konstrukt
Ptáček, R. (2012, September) Mezinárodní konference Pokroky v kriminalistice, Policejní akademie ČR.
Metoda BRIEF v diagnostice exekutivních funkcí u dětí
Ptáček, R., Kuželová, H., & Uhlíková, P. (2012, September) 30. Psychologické dny, Olomouc.
Consideration of the dependance level of people with mental disorder
Celedova, L., Cevela, R., Ptacek, R., & Kuzelova, H. (2012, March) 20th European Congress of psychiatry, Prague.
Consideration of the disability of people with mental illness
Cevela, R., Celedova, L., Ptacek, R., & Kuzelova, H. (2012, March) 20th European Congress of psychiatry, Prague.
Impact of various types of care on somatic development of children
Ptacek, R., Kuzelova, H., Celedova, L., & Cevela, R. (2012, March) 20th European Congress of psychiatry, Prague.
Stress and burnout syndrome in assessment doctors-national study
Ptacek, R., Kuzelova, H., Celedova, L., & Cevela, R. (2012, March) 20th European Congress of psychiatry, Prague.
Trauma and signs of psychopathology in children in foster and institutional care
Ptacek, R., Kuzelova, H., Celedova, L., & Cevela, R. (2012, March) 20th European Congress of psychiatry, Prague.
Spánkové návyky a poruchy spánku v rómské populaci
Bušková, J., Pemová, T., & Ptáček, R. (2011, October) 13. Česká a 8. Československý sjezd spánkového lékařství, Český Krumlov.
Ukazatele stavu výživy u dětí
Kuželová, H., & Ptáček, R. (2011, October) 15. česko-slovenský psychiatrický sjezd, Brno.
Genetické souvislosti osamělosti u geriatrických pacientů
Kuželová, H., Ptáček, R., Macek, M., & Bílá, N. (2011, October) 15. česko-slovenský psychiatrický sjezd, Brno.
Emoční a sociální osamělost v etiologii a léčbě duševních poruch
Tylová, V., Ptáček, R., & Kuželová, H. (2011, October) 15. česko-slovenský psychiatrický sjezd, Brno.
Stresová zátěž a syndrom vyhoření posudkových lékařů
Ptáček, R., Kuželová, H., Čeledová, L., & Čevela, R. (2011, October) 15. česko-slovenský psychiatrický sjezd, Brno.
Vývojové změny u dětí v náhradních formách výchovné a rodinné péče
Ptáček, R., Kuželová, H., Čeledová, L., & Čevela, R. (2011, October) 15. česko-slovenský psychiatrický sjezd, Brno.
Influence of stress and trauma in children on somatic development of children
Ptacek, R., Kuzelova, H., Pemova, T., Celedova, L., & Cevela, R. (2011, September) 12th IPSCAN Regional Conference on Child Abuse and Neglect, Tampere.
Stress, trauma and psychopathology in children in foster and institutional care
Ptacek, R., Kuzelova, H., Pemova, T., Celedova, L., & Cevela, R. (2011, September) 12th IPSCAN Regional Conference on Child Abuse and Neglect, Tampere.
Traumatization Symptoms in Children in Foster and Institutional Care and Cognitive and Emotional Development – Comparative Study
Ptacek, R., Kuzelova, H., Pemova, T., Celedova, L., & Cevela, R. (2011, September) 12th IPSCAN Regional Conference on Child Abuse and Neglect.
Influence of foster and institutional care on somatic development of children
Kuzelova, H., Ptacek, R., Celedova, L., & Cevela, R. (2011, August) 15th European Conference on Developmental Psychology, Bergen-Norway.
Social and Emotional Loneliness in Children in Foster and Institutional Care comparing to Children Biological Families
Ptacek, R., Kuzelova, H., Celedova, L., & Cevela, R. (2011, August) 15th European Conference on Developmental Psychology, Bergen-Norway.
Serotonin transporter gene and ist relations to social loneliness in geriatric patients
Kuzelova, H., Ptacek, R., & Macek, M. (2011, June) 10th World Congress of Biological psychiatry, Prague.
Variability of somatic development of ADHD children
Ptacek, R., & Kuzelova, H. (2011, June) 10th World Congress of Biological psychiatry, Prague.
Impact of various type of care on somatic and mental development on children
Ptacek, R., Kuzelova, H., Celedova, L., & Cevela, R. (2011, June) 10th World Congress of Biological psychiatry, Prague.
Incidence of stress and depression in assessment medicine doctors in the Czech Republic
Celedova, L., Cevela, R., Ptacek, R., & Kuzelova, H. (2011, March) European Cogress of Psychiatry, EPA, Vienna.
Signs of nutrition in ADHD children
Kuzelova, H., Ptacek, R., & Papezova, H. (2011, March) European Cogress of Psychiatry, EPA, Vienna.
Genetical relations of social loneliness of geriatric patients
Kuzelova, H., Ptacek, R., Macek, M. Jr., Zukov, I., & Eliasova, I. (2011, March) European Cogress of Psychiatry, EPA, Vienna.
Stress and burnout syndrome in medical professions in the Czech Republic
Ptacek, R., Celedova, L., Kuzelova, H., Cevela, R., Kebza, V., & Solcova, I. (2011, March) European Cogress of Psychiatry, EPA, Vienna.
Social and emotional loneliness in children in foster and institutional care
Ptacek, R., Kuzelova, H., & Celedova, L. (2011, March) European Cogress of Psychiatry, EPA, Vienna.
Stress and trauma in children in foster and institutional care
Ptacek, R., Kuzelova, H., Celedova, L., & Cevela, R. (2011, March) European Cogress of Psychiatry, EPA, Vienna.
Korelace klinických, kognitivních, a neurofyziologických parametrů u pacientů s ADHD v průběhu 24 hodinového sledování
Paclt, I., Kopečková, M., Ptáček, R., & Uhlíková, P. (2011, January) 53. Psychofarmakologická konference. Lázně Jeseník.
Růstové změny u nemedikovaných a medikovaných dětí s ADHD
Ptáček, R., Kuželová, H., & Paclt, I. (2011, January) 53. Psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník.
Rizika užívání energetických nápojů a alkoholu – forenzní souvislosti
Žukov, I., Ptáček, R., Fischer, S., & Domluvilová, D. (2011, January) 53. Psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník.
Sexuálně agresivní chování
Ptáček, R., & Červený, V. (2010, September) IV. mezinárodní konference věnovaná kriminalistice a dalším forenzním vědám, Praha.
Posuzování věrohodnosti výpovědi – metoda SVA
Ptáček, R., & Čírtková, L. (2010, September) IV. mezinárodní konference věnovaná kriminalistice a dalším forenzním vědám, Praha.
Kriminalistické a forenzní aspekty zanedbávání dětí
Ptáček, R., & Pemová, T. (2010, September) IV. mezinárodní konference věnovaná kriminalistice a dalším forenzním vědám, Praha.
Zločin v afektu – právní a znalecké souvislosti
Žukov, I., Horák, J., & Ptáček, R. (2010, September) IV. mezinárodní konference věnovaná kriminalistice a dalším forenzním vědám, Praha.
Rape trauma – klinické a forenzní souvislosti
Ptáček, R., Žukov, I., & Čírtková, L. (2010, June) VIII. sjezd psychiatrické společnosti "Duševní poruchy a kvalita péče", Špindlerův Mlýn.
A preliminary study of daily rhythms in melatonin levels of 6- to 11-year-old healthy and ADHD children
Paclt, I., Kopeckova, M., Ptacek, R., Kuzelova, H., Zagatova, H., Cihal, L., ... Hajek, I. (2009, November) American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 56th Annual Meeting.
Anthropometric changes in boys with ADHD
Ptacek, R., Kuzelova, H., Zukov, I., Paclt, I., & Fischer, S. (2009, November) American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 56th Annual Meeting.
Developmental changes in children with ADHD
Ptacek, R., Kuzelova, H., & Paclt, I. (2009, August) XIV. European Conference on Developmental Psychology, Vilnius.
Depravace osobnosti vlivem uvěznění
Fischer, S., Žukov, I., & Ptáček, R. (2009, June) 14. celostátní konference biologické psychiatrie, Luhačovice.
Vývojové změny u dětí s ADHD a vliv medikace na růst
Ptáček, R., Kuželová, H., Paclt, I., Žukov, I., & Fischer, S. (2009, June) 14. celostátní konference biologické psychiatrie, Luhačovice.
EEG abnormality u různých typů delikvence – nekontrolovaný afekt
Žukov, I., Ptáček, R., & Fischer, S. (2009, June) 14. celostátní konference biologické psychiatrie, Luhačovice.
Postgraduální vzdělávání lékařů lékařské posudkové služby
Čevela, R., Čeledová, L., & Ptáček, R. (2009, May) 13. Pražské gerontologické dny, Praha.
Perspektivy postgraduálního vzdělávání posudkových lékařů
Čevela, R., Čeledová, L., Ptáček, R., & Fenclová, Z. (2009, May) XXXIV. Pachnerovy dny pracovního lékařství, Rožnov pod Radhoštěm.
Vývojové aspekty ADHD
Kuželová, H., & Ptáček, R. (2009, May) 10. Vědecká konference 1. LF UK, Praha.
Postgraduální vzdělávání posudkových lékařů
Čevela, R., Čeledová, L., & Ptáček, R. (2009, February) Postgraduální lékařské dny, Plzeň.
EEG abnormalities in different types of criminal behavior
Zukov, I., Ptacek, R., Fischer, S., Raboch, J. Domluvilova, D., Kozelek, P., ... Raboch, J. (2009) APA, San Francisco.
Celoživotní vzdělávání lékařů lékařské posudkové služby v ČR
Čeledová, L., Čevela, R., & Ptáček, R. (2008) XVII. mezinárodní kongres EUMASS.
Diferenciálně diagnostické a psychometrické souvislosti některých konstruktů disociace
Ptáček, R., Bob, P., & Paclt, I. (2008) 9. Vědecká konference 1. LF UK (pp. 51-52), Praha.
Antropometrické charakteristiky u chlapců s ADHD
Ptáček, R., Kuželová, H., & Paclt, I. (2008) 9. Vědecká konference 1. LF UK (pp. 51), Praha.
Neuropsychophysiological correlates of criminal behaviour. P 300 – comparative study in some type of crime
Zukov, I., Kozelek, P., Hruby, T., Ptacek, R., Raboch, J., Domluvilova, D., ... Fischer, S. (2008) American Psychiatric Association, Washington DC.
Impulsive-aggressive Violent Behaviour – P300 Wave in Cases of Uncontrolled Affect (Comparative Study of Some Types of Criminal Behaviour)
Zukov, I., Kozelek, P., Fischer, S., Ptacek, R., Raboch, J., Domluvilova, D., ... Hrubý, T. (2008) 13th Pacific Rim College of Psychiatrists Scientific Meeting, Tokyo.
Násilí na dětech. In Násilí z pohledu společenských věd. Mezinárodní konference
Ptáček, R. (2007, September) Praha: Policejní akademie České republiky.
Neuropsychofyziologické koreláty kriminálního chování P 300 – srovnávací studie u různých typů kriminálních deliktů
Žukov, I., Hrubý, T., Kozelek, P., Ptáček, R., Raboch, J., Harsa, P., ... Domluvilová, D. (2007, January) 49. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník.
Vlna P 300, jako korelát impulzivně-agresivní násilné trestní činnosti
Žukov, I., Hrubý, T., Kozelek, P., Harsa, P., Ptáček, R., & Domluvilová, D. (2007) Slovensko-česko súdne-psychiatrická konference, Trenčianské Teplice.
The perpetrators of sexual aggression in the Czech Republic: results from the national survey
Gerlova, E., Ptacek, R., & Weiss, P. (2006) Sexuologies, 15(1), 51.
The P300 wave: comparative study in violent impulsive aggressive criminals. Reunión Regional de la Asociación Mundial de Psiquiatría. “Alianza Global en Adicciones y Trastornos de Personalidad”
Zukov, I., Hruby, T., Kozelek, P., Harsa, P., & Ptacek, R. (2005, April) IX Congreso Mundial sobre Trastornos de Personalidad. VII Congreso Anual de ISAM. XXI Congreso Argentino de Psiquiatría, Mar del Plata.
Decrease in P300 amplitude in violent impulsive offenders
Hruby, T., Zukov, I., Kozelek, P., Harsa, P., & Ptacek, R. (2005) Violence in Clinical Psychiatry, Amsterdam.
Complex Partial Seizure-like Symptoms, Dissociation and Traumatic Stress in Depressed Patients
Bob, P., Ptacek, R., Paclt, I., Zvolsky, P., Jasova, D., Pavlat, J., ... Pav, M. (2003) 16th Congress of the European College of Neuropsychopharmacology, Prague.
Hyperkinetický syndrom u dospělých: elektrofyziologie a soudní psychiatrie
Hynek, K., Paclt, I., Uhlíková, P., Lísalová, V., Ptáček, R., & Hrubý, T. (2002, January) 44. česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník.
Vlna P 300: Srovnávací studie u impulzivně agresivních delikventů
Žukov, I., Hrubý, T., Kozelek, P., Harsa, P., Ptáček, R., & Domluvilová, D. (2002, January) 44. česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník.
Hyperkinetický syndrom v dospělosti – diagnostika a farmakoterapie.
Paclt, I., Hynek, K., Hellerová, P., Uhlíková, P., Ptáček, R., & Hrubý, T.

 

Kontakt


    Formulář je určen pouze pro zaslání poptávky na přednášku, Vaše názory a zpětnou vazbu na moji práci. Nové klienty bohužel aktuálně nepřijímám, on-line konzultace nebo doporučení k jiným odborníkům neposkytuji.

    Děkuji za Vaši velkou důvěru a omlouvám se, že nemohu reagovat na e-maily s dotazy a žádosti o doporučení.