Stáže

Dlouhodobá spolupráce

Neuroscience Research Institute, State University of New York
2009 – 2015
Affiliate member

Dlouhodobé a středně dobé

Neuroscience Research Institute, SUNY, USA
2013/11
Vědecká stáž
Pavlodarská státní univ., katedra psychologie, Kazachstan
2012/12
Pedagogická stáž
Neuroscience Research Institute, SUNY, USA
2010/6 - 2010/9
Vědecká stáž
Moltor Koz, Kyrgyzstán
2008/8
Pedagogická stáž
Moltor Koz, Kyrgyzstán
2004/6-2004/7
Pedagogická stáž

Krátkodobé stáže

SA Eesti Lastefond, Tallin, Estonsko
20. - 24. 3. 2013
Odborná/klinická stáž
Police Academy of Turkey
6. – 10. 5. 2013
Pedagogická stáž
ADD-ADHD Cyprus, Nicosia, Kypr
11. - 16. 6. 2013
Odborná/klinická stáž
CADin, Casscais, Portugalsko
10. - 14. 9. 2013
Odborná/klinická stáž
ADHD-Liitto.ry, Helsinki, Finsko
5. - 9. 11. 2013
Odborná/klinická stáž
ADHD Helas, Řecko
23. - 28. 9. 2014
Odborná/klinická stáž
ADHD Coaching Sverige, Švédsko
1. - 5. 10. 2014
Odborná/klinická stáž

 

Kontakt