Může být medicína založená na důkazech současně vřelá a empatická?

Radek PtáčekČlánek, Média a rozhovory

Moc hezký článek Jarmily Horčákové založený na mé kapitole „Medicína založená na důkazech jako centrální kontroverze současné medicíny“ z monografie „Kontroverze současné medicíny“ o tom, že tak zvaná EBM medicína není jen chladnou vědou, ale základem by měl být mezilidský kontakt.

https://www.vitalia.cz