VĚDA: Ovlivňuje ADHD medikace růst dětí?

Radek PtáčekVěda

Nová vědecká studie se zabývá otázkou vlivu medikace psychostimulancii na růst dětí s ADHD. Problematikou jsem se řadu let zabýval, studie přináší velmi důležité nálezy. Toto byla jedna z ústředních otázek v mém dosavadním výzkumu ADHD. S kolegy jsme se mimo jiné zabývali otázkou, zda psychostimulancia (zvl. methyfenidát), která jsou nejčastější volbou při farmakologické léčbě ADHD, ovlivňují fyzický růst děti (výšku i hmotnost). …