VĚDA: Ovlivňuje ADHD medikace růst dětí?

Radek PtáčekVěda

Nová vědecká studie se zabývá otázkou vlivu medikace psychostimulancii na růst dětí s ADHD. Problematikou jsem se řadu let zabýval, studie přináší velmi důležité nálezy. Toto byla jedna z ústředních otázek v mém dosavadním výzkumu ADHD. S kolegy jsme se mimo jiné zabývali otázkou, zda psychostimulancia (zvl. methyfenidát), která jsou nejčastější volbou při farmakologické léčbě ADHD, ovlivňují fyzický růst děti (výšku i hmotnost). …

MÝTUS: ADHD neexistuje!

Radek PtáčekBlog

Někdy se dočteme v médiích palcové titulky, že ADHD neexistuje. Nejlépe i to, že jakýsi otec této diagnózy na smrtelné posteli sdělil světu tajemství, že je to zcela smyšlená diagnóza, která byla vytvořena je proto, aby farmaceutické firmy vydělávaly na nebohých dětech. Mnohé čtenáře, zvláště pak rodiče dětí, u kterých tato diagnóza byla z nějakých důvodů navržena, jsou právem velmi znepokojeni. Často …